Origo Mätteknik AB


Origo Mätteknik AB 
Start 2005 med Konsultansvar 
Trafikverkets Behörighet  Klass 1 Ansvarig.

Vi är ett konsultföretag som utför mätningar i
Byggbranschens alla skeden.Både Väg och Bygg
Inmätningar.Utsättning.Volymberäkningar.
Modellbyggen för maskinstyrning.Laserscanning av byggnader/Terränger.
Projektering för Mark och Väg byggnation.
Våra program är SBG-GEO samt Auto-Cad.
Instrument 4 Gps varav 1 Bas station för
Uppsättning av maskinstyrning.
2 Totalstationer.
1 Precisionsavvägare Leica Na 03 med Invarstång.
Ny bro V32Aneby
Ny bro V32Aneby